COPYRIGHT

ClareGrogan.cz/ClareGrogan.4fan.cz je neoficiální fanstránka Clare Grogan. Tato stránka byla vytvořená fanynkou pro fanoušky. Nejsem nijak spojená s Clare Grogan, její rodinou a přáteli, managementem a nikým s ní spojeným. Prosím, respektujte ostatní návštěvníky, a nespamujte emaily adminů, či webovou stránku zásobovat erotickým obsahem. Cílem této fanstránky je podporovat a poskytovat aktuální informace o kariéře Clare! Veškerá grafika a obsah patří vlastníkům stránky a nesmí se reprodukovat na jiná místa bez povolení. Fotky nalezené v mé galerii jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků. Pokud vlastníte autorská práva na některou ze zveřejněných fotografií a chcete, abych je odstranila, prosím, kontaktujte mě dříve, než začnete podnikat jakékoliv právní kroky. Nemáme žádné úmysly kopírovat autorská práva některých z médií nalezených a zveřejněných na ClareGrogan.4fan.cz.

© 2020 Copyright ClareGrogan.cz/ClareGrogan.4fan.cz

ClareGrogan.4fan.cz is the unofficial Clare Grogan fan site. This page was created by a fan for fans. I am in no way affiliated with Clare Grogan, her family and friends, management or anyone associated with her. Please respect other visitors, and do not spam the admins‘ emails or supply the website with erotic content. The purpose of this fan site is to promote and provide updates on Clare’s career! All graphics and content belong to the site owners and may not be reproduced elsewhere without permission. Photos found in my gallery are copyrighted by their owners. If you own the copyright to any of the photos posted and would like me to remove them, please contact me before taking any legal action. We have no intentions of copying the copyrights of any of the media found and posted on ClareGrogan.cz/ClareGrogan.4fan.cz

© 2020 Copyright ClareGrogan.cz/ClareGrogan.4fan.cz